Rudkøbing Præstegård | rudkøbing

​Rudkøbing Præstegård er opført i 1760 og er bygningsfredet i 1919. Præstegården tjener i dag som embedsbolig for Rudkøbings sognepræst. Endvidere rummer sidebygningen mod Rue Stræde et konfirmandlokale.

Arbejderne omhandler udarbejdelse af ansøgning til Slots- og Kulturstyrelsen vedr. istandsættelse af bygningens bindingsværksfacader samt spærværk og tagflader. Efterfølgende foreståelse af byggeledelse og fagtilsyn i forbindelse med arbejdernes udførelse.

Bindingsværksfacaderne er snedkermæssigt istandsat for råd - og borebilleangreb. Samtlige tavl er efterset, delvist udtaget og ommuret. Alle facader er afrenset og nykalkning er udført. Vinduespartier er eftergået og malerbehandlet. Tagfladerne er omlagt med røde vingetagsten fra Falkenløwe og forsynet med fast undertag bestående af brædder og pap. På loftflader er udlagt ny isolering bestående af træfibergranulat.

Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Rudkøbing Sogns Menighedsråd samt Fyens Stiftsøvrighed.

Fakta

Bygherre: Rudkøbing Sogns Menighedsråd

Adresse: Østergade 2, 5900 Rudkøbing

Udførelse: 2012 - 2013

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Keld Abrahamsen

C & W Arkitekter A/S   |   ​CVR: 36018445   |   Kullinggade 31E, 2. sal., 5700 Svendborg   |   Tlf.: 62 21 47 20 ​  |   E-mail: cw@cw-arkitekter.dk   |   FØLG OS PÅ LINKEDIN