Kullinggade 6A | Svendborg

​Det lille bindingsværkshus i Kullinggade 6, stammer fra slutningen af 1600 tallet og er i dag et af de få tilbageværende og uspolerede 1600-tals bygninger bevaret i Svendborg. Bygningen er væsentlig i forhold til formidlingen af byens oprindelige og middelalderlige strukturer samt en vigtig repræsentant for den kulturhistoriske og håndværksmæssige tradition, hvormed bygningskulturen igennem århundrede har været behandlet.

Ovenstående præmis har dannet grundlaget for den omfattende og detaljerede restaurering af bindingsværksbygningen i Kullinggade, hvor husets kulturhistoriske værdier nu sikres for fremtiden.

Den omfattende restaurering har medført en fuldstændig adskillelse og nedtagning af husets konstruktioner, hvor alle bygningsdele er registreret og tilstandsvurderet. Bygningsdele er partielt istandsat og efterfølgende genopsat. Samtlige bygningsarbejder tager udgangspunkt i traditionelle materialer og historiske håndværksmetoder, der relaterer til bygningens opførelsestidspunkt.

Kullinggade 6 er omfattet af fredning. Fredningsdeklarationen betyder at bygningens arkitektoniske udtryk, konstruktioner, rumligheder og materialevalg indgår som en del af fredningen. Tillige indgår den historiske og håndværksmæssige arbejdsudførelse som en del af fredningen.

De smukke bygningsdetaljer som huset er så rigt på danner arkitektonisk mangfoldighed. Fra den massive og fuldendte skorstenspibe til hoveddørens detaljerede empire udskæringer, der i mindste detalje fortæller om håndværkets forfinede tilgang og materialets karakterfyldte og stoflige udtryk.

Bygningens rumstrukturer og skæve konstruktioner er forsøgt bevaret så meget som muligt i projektet. Konstruktioner er sikret, således disse fremadrettet kan modstå de tiltagende klimatiske udfordringer.

Grundet bygningens lave beliggenhed og risiko for periodevise oversvømmelser er der, i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, givet tilladelse til hævning af fundamentet med ca. 40 cm samt etablering af højdevandssikring. Hævningen bevirker at huset løftes op af gamle kulturlag, der gennem tiden har omsluttet bygningsvolumenet. De oprindelige facadeproportioner kan, som følge heraf, atter igen anskues.

Vigtigt har det været igennem hele processen at tilegne sig viden om huset og mærke dets stemning. Én af de fornemmeste opgaver, i relation til restaureringsfaget, er blandt andet at bevare og videreformidle den indgroede stemning og karakter som bygningen rummede inden igangsætning. På den måde bevares husets ånd og autentisitet.

Formålet med opgaven har været at sikre Svendborgs smukke og alsidige kulturarv. I bymæssige sammenhænge at bevare et smukt og karakterfuldt område i byen til glæde for byens borgere og fremtidige generationer. En stadig fokuseret og ansvarsfuld bearbejdning af vores kulturarv vil bidrage til øget livskvalitet, bevidst eller ubevidst.

Fakta

​Bygherre: Lars Klitgaard

Adresse: Kullinggade 6A, 5700 Svendborg

Omfang: 118 m2

Udførelse: Maj 2015 - Januar 2017

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: A.I.K. Rådgivende Ingeniører

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20