​H.C. Andersens fødehjem | Odense

Projektbeskrivelse

Retablering af fødehjemmets indvendige overflader og snedkerdetaljer, hvor ønsket er at tilbageføre disse til mere autentiske rammer og forhold, der afspejler det simple og fattige byhus/hjem, som det så ud i begyndelsen af 1800-tallet.

Baggrund

I 1905-08 blev bygningen købt af Odense Kommune, og der blev igangsat en omfattende renovering og ombygning af huset, hvor man også dengang ønskede at bevare det oprindelige udtryk. Men da det samtidig skulle fungere som museum, blev ombygningen gennemført på bekostning af husets originalitet og autencitet, og boligfunktioner som køkken, brænderum m.m. blev fjernet.

Der skete en vis idealisering af facaderne, som fik mere symmetri, de meget forskellige vinduer blev udskiftet med ens vinduer, skellet i facaden mellem de to bygninger blev udvisket, huset fik nye fine sirligt udførte døre med et udtryk, der snarere skyldtes hensynet til en passende museumsindgang end at det var typiske døre til fattigt byggeri fra slutningen af 1700-tallet.

Funktionen idag

Nu hvor det nye museum er bygget, udstilles der ikke længere originale genstande i fødehjemmet. Der var derfor nu en enestående chance for at ændre det til og styrke det som den genstand, som er hele årsagen til det nye museums placering på dette sted, og som i virkeligheden er det trækplaster, der får i tusindvis af turister til besøge stedet.

De bør opleve en troværdig udgave af den fattige og simple bygning fra slutningen af 1700-tallet, som H.C. Andersen blev født i og ikke en fint istandsat bygning, der i virkeligheden kunne være en attraktiv bolig for mange i dag, hvis køkken og bad blev tilført.

Det, der kan karakteriseres som udstillingens vigtigste genstand og udgangspunkt for hele projektet, bringes nu i en stand, hvor det mere troværdigt afspejler byggeskikken og et fattigt hus på tidspunktet for Andersens fødsel. Intentionen er ikke at fremstille et møbleret hjem, som det så ud på den tid eller at vise den ruminddeling og indretning, der var, men at vise det tomme hjem i en form og med et udtryk, der bedst mulig svarer til et fattigt hus omkring 1800.

Oplevelsen skal være en følelse og fornemmelse af fraværet og den tid, der er gået siden Andersen blev født. Fødehjemmet er afslutningen af det samlede udstillingsforløb og bliver en del af et afsnit med overskriften Mindet, som starter med udgangen fra det sidste store udstillingsrum (med temaet Transformation).

Det bliver en bevægelse fra eventyrenes univers af lys og mange stemmer til et ensomt lys og en enkel stemme, der hvor det hele begyndte - på fødestedet.

Når man kommer ind i fødehjemmet, er rummene i princippet bragt tilbage til deres ”oprindelige” tilstand. Man oplever den tid, der er gået siden Andersen blev født. Engang var her liv, men indretningen, materialer og overflader skal fremkalde en følelse af fravær af det levede liv, der var engang, men nu er der kun ekkoer.

Audioguiden bliver tavs, mens rumlyden former et ekko af det liv der var.

​Fakta

Adresse: Hans Jensens Stræde 45, 5000 Odense C

Bygherre: Odense Kommune, By- og Kulturforvaltningen

Omfang: Historisk tilbageføring

Udførelse: 2022

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Entreprise: Fagentreprise​

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20