Tryggelev Kirke | humble

​Arbejderne omfattede samlet indvendig totalrenovering af kirkerummenes vægge, hvælv og inventar. Altertavlens rammeværk med alterbordspanel blev udtaget. Det bagvedliggende murede alterbord blev fremdraget og fremstår nu kalket med malet plade. Nyt alterbillede af kunstneren Gitte Buch er ophængt fri af væg og alterbord.

Kirkerummene var, som i andre kirker på Langeland, blevet grundigt istandsat sidst i 18’tallet. Skib og kor fik dengang indsat flade hvælv i træ med puds og søjler, der bærer og markerer hvælvfagene. Ifbm. arbejderne i kirken fremkom de underliggende væg- og loftfarver fra sidst i 18’tallet og først i 19’tallet.

Det var farver som lys koboltblå på loft og sienna farver på vægge og med baggrund heri blev farverne valgt. Loftfarven blev lys koboltblå, væggene kalkhvide og bænkene lys grå med okkerfarvede hynder. Den gamle kalorifere blæser blev fjernet og nyt elvarmeanlæg med konvektorer under bænkene blev udført.

Tårnets murværk blev sikret med tværgående sammenspænding og buekonstruktionen mellem skib og tårnfag blev sikret.

Ingeniør – Riisøe Rådgivende Ingeniør (konstruktioner, el- og varmeanlæg)

Konservator – Farvekonservator Bent Jacobsen (istandsat historisk inventar og farveafsætning).

Fakta

Bygherre: Lindelse - Tryggelev - Fodslette Sognes Menighedsråd

Adresse: Tryggelev 27A, 5932 Humble

Udførelse: Juli 2013 - April 2014

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Kunstner: Gitte Buch

Ingeniør: Riisøe Rådgivende Ingeniør​

C & W Arkitekter A/S   |   ​CVR: 36018445   |   Kullinggade 31E, 2. sal., 5700 Svendborg   |   Tlf.: 62 21 47 20 ​  |   E-mail: cw@cw-arkitekter.dk   |   FØLG OS PÅ LINKEDIN