Stige Sognegård

Ny Sognegård og graverfaciliteter

Sognegården er opført i et plan med tegl som hovedmateriale. Facaderne fremstår som blank mur i teglsten og taget udføres i zink med stående false. Mod øst og vest trækkes de centrale dele af facaderne tilbage. I flugt med den øvrige facade findes elementer i hvidpigmenteret beton der sammen med tremmeværk i egetræ udgør et espalier til prydplanter. Espalieret og facadens tilbagetrækning bevirker at ind‐ og udsyn mellem kirkegården og bygning filtreres og giver øget diskretion begge veje.

I facaderne mod nord og syd er i nederste del forsynet med et lodret monterede trælameller.

Lamellerne tjener, i lighed med espalieret, til at give øget diskretion mellem kirkegård og bygning.

Ankomsten mod syd er overdækket og overdækningen danner samtidig ledelinje mellem sognegård, kirkegård og kirke.

Sognegården er udført som en fuldmuret bygning. Indvendigt med skillevægge i vandskuret tegl. Enkelte indvendige vægge udføres dog i blank mur.

Facadedøre og vinduer er indvendige dele udført i eg natur og udvendige dele udført som mørk grå alu. Gående rammer i vinduer og døre er udført udvendig som eg natur.

Husets primære funktioner er placeret i husets rand, og facaderne i disse rum har relation til kirkegården og ankomsten mod sydvest.

Husets funktioner samles som grupperinger der i planen ses indskrevet i rektangulære

enheder. Enhederne forbindes af huset fordelingsarealer.

I husets facade er denne opdeling direkte aflæselig. Hver af husets facader fremstår

således opdelt i mindre felter svarende til enhederne. Optisk bevirker denne opdeling af

facadene, at husets skala reduceres. I overgangene mellem funktionsenhederne er der,

fra de interne fordelingsarealer, udsyn til kirkegården og her ledes samtidig dagslyset ind

i bygningen.

Graverhuset fungerer som værksted samt redskabs- og maskinhus. Bygningen er udført

som en let konstruktion, og udvendigt beklædt med plader i Cortenstål. Cortenstålet giver en robust overflade der er bestandig overfor mekanisk påvirkning. Tagfladerne er udført med to lag tagpap.

Bygningen har to ledhejseporte der tjener adgangen med maskiner og redskaber. Bygningen forsynes med naturligt lys via et lysbånd i overgangne mellem tagfladerne.

Lysbåndet er ikke synligt fra terrænnet og vanskeligt tilgængeligt i relation til indbrud.

Bygningen er udført med et isoleret terrændæk i beton.

Udenomsarealet hvor det tidligere kapel, graverfacilitet og materialedepot lå, anvendes nu som parkeringsareal for sognegården samt kirkegården og kirken. Ligeledes er der indrettet cykelparkering.

Fakta

​​Reference: Kirkelige anlæg

Adresse: Skippervej 11B, Stige, 5270 Odense N

Bygherre: Lumby-Stige Sogns Menighedsråd

Udførelse: 2021 - 2023      

Ydelse: Totalrådgivning

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Landskabsarkitekt: Wad Landskabsarkitekter A/S

Entreprise: Fagentrepriser

Sags nr. 18009

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20