Nyborg Klokkestabel | Nyborg

Nyborg Sogns Menighedsråd har i mange år arbejdet målrettet med at få Antoni Weises gamle bronze klokke fra 1641 ophængt i en ny klokkestabel på Nyborg Kirkegård. Årsagen hertil skal findes i den ringe udbredelse af klokkeringningen fra Nyborg Kirke – Vor Frue Kirkes - tårn, der knapt kan registreres på kirkegården. Da en stor del af bisættelserne foregår fra kapellet på kirkegården, er klokkeringningen en væsentlig del af denne handling. I samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen igangsættes projektet, hvor flere forslag var på bordet.

Udgangspunktet er en skulpturlignende konstruktion der i form og materialeholdning harmonerer med stedets karakter. Klokkestablen illuderer et stiliseret træ med stamme og krone. I kronen er klokken ophængt, der delvist skjules af kronens ”blade” – de korssymbolske perifirede skærme. Øverst afsluttes ”kronen” af en ottekantet hat, der leder vandet væk fra klokkeinstallationen. Hattens kappe skjuler tillige alle tekniske installationer samt ringemotorteknikken.

Hatten fungerer samtidig som akustikregulerende element, idet der på undersiden er monteret egestave til regulering og dæmpning af lyden. Skærmenes perifirering medvirker tillige til en regulering af klokkelydens klang. Skærme kan åbnes beregnet til servicering af klokkeanlægget. Stablen er fuldautomatisk og udført i corténstål, der i form, farve og tekstur harmonerer smukt med kirkegårdens øvrige bygninger. Som et point de vue for enden af alléen ud for kapellet står stablen nu smukt på den nyetablerede plads.

Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, Nyborg Kommune, Nyborg Sogns Menighedsråd, Fyens Stiftsøvrighed, Den Kongelige Bygningsinspektør, Nationalmuseet, Østfyens Museet, Thomo Klokkeservice og Kirkeministeriets Klokkekonsulent.​

Fakta

​Bygherre: Nyborg Sogns Menighedsråd

Adresse: Kronprinsensgade 34, 5800 Nyborg

Udførelse: August 2016 - December 2016

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Lars Bredahl Rådgivende Ingeniør​

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20