Asperup Kirke​ | Asperup

​​Projektet omhandler i hovedtræk følgende forhold:

Som udgangspunkt, og inden restaureringen af kirkerummet, udførtes der stabilisering af korets tagværk. På vægge, hvælv og buer blev revner repareret. Afrensning og nykalkning af rene kalkede flader i skib, kor, tårnfag og våbenhus blev udført. Stolestader og vægpaneler blev partielt snedkermæssigt istandsat og nylakeret i overensstemmelse med kirkens historiske inventar og arkitektoniske helhed. Hynder på stolestader samt fritstående stole skiftede farveholdning i forbindelse med istandsættelsen. Trægulve under stolestader blev afrenset og nylakeret. I forbindelse med istandsættelsen blev teleslynge- og lydanlæg eftergået. Alterskranke, håndliste og balustre gennemgik overflademæssig istandsættelse.

  

I forlængelse af altertavlens omfattende istandsættelse udførtes en bearbejdning alterpartiets samlede fremtoning til et mere enkelt udtryk, hvor tidligere alterforhøjninger og sammensatte panelopbygninger mod korvæggen blev fjernet. Formålet hermed var tillige at få det murede og middelalderlige alterbord frem i lyset, efter mange års skjul bag senere opsatte alterpaneler.

   

Et nyt og mønsterudlagt teglgulv af røde og gule tegl danner ”bund” i hele kirkerummet og forbinder visuelt skib og kor i en helhed i harmoni med kirkens øvrige historiske inventar. Våbenhusets teglgulv er udført af rene gule tegl sat på kant.

     

Kirkerummets istandsættelse betød tillige en supplering og istandsættelse af kirkens varmesystem. Ny kalorifere aggregat blev etableret i eksisterende vægpanelrist. Tillige ny montering af konvektorer i kor og våbenhus.

Fakta

​​Reference: Kirker

Adresse: Kirkestræde 14, 5466 Asperup

Bygherre: Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

Udførelse: 2015 - 2020

Ydelse: Totalrådgivning

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Ingeniør: Keld Abrahamsen Rådgivende Ingeniør FRI ApS

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20