asperup kirke​ | asperup

​Asperup Kirke er beliggende i den nordlige del af Landsbyen Asperup. Kirken stammer oprindelig fra den romanske periode og er gennem tiden løbende til- og ombygget.

Menighedsråd har gennem en lang årrække arbejdet med en ønsket og tiltrængt indvendig istandsættelse af Asperup kirke. Menighedsrådets store ønske, om at ændre på gulvniveauet i våbenhuset til en skrånende gulvflade, for dermed at lette adgangen for gangbesværende til kirken, har efter nærmere undersøgelser været muligt. I den forbindelse ændredes våbenhusets rumdisponering til ét sammenhængende rum og der blev etableret skabe til opbevaring og teknik.

Som en del af kirkens istandsættelse igangsatte menighedsrådet i 2008 en undersøgelse, foretaget af Nationalmuseet, med henblik på besigtigelse og vurdering af kirkens historiske inventar. I 2012 foretog Nationalmuseet tillige en undersøgelse af kirkens kalkmalerier, der i 2016 afsluttedes med en besigtigelsesrapport vedr. indvendige kalkede flader. Undersøgelserne blev udført som led i planlægningen af den kommende restaurering.

I 2016 udførtes en teknisk gennemgang af tagrummets sammenspændinger, således forholdet omkring hvælvkappernes revnedannelser og tagværkets konstruktive sammenspændinger kunne afklares.

Fakta

​Reference: Kirker

Adresse: Kirkestræde 14, 5466 Asperup

Bygherre: Asperup-Roerslev Sognes Menighedsråd

Udførelse: 2015 - 2020

Ydelse: Totalrådgivning

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Ingeniør: Keld Abrahamsen Rådgivende Ingeniør FRI ApS

C & W Arkitekter A/S   |   ​CVR: 36018445   |   Kullinggade 31E, 2. sal., 5700 Svendborg   |   Tlf.: 62 21 47 20 ​  |   E-mail: cw@cw-arkitekter.dk