VESTERPARKEN AFD. 78-51 | RINGE​

​Renovering af bebyggelsen indeholder ny tagbelægning, facadepartier, badeværelser samt entré i alle boliger.

Oprindelig er der 68 boliger, men ved gennemførelse af projektet, er boligerne opdelt i typerne; moderniserings-, tilgængeligheds- og sammenlægningsbolig, hvilket resulterer i at der ved aflevering er 54 boliger. Projektets 54 boliger er opdelt i 9 etaper, hvor hver enkelt beboer er genhuset i udførelsesperioden.

Alle boligerne renoveres med nye el- og VVS-installationer, samt i tilgængeligheds- og sammenlægningsboligerne etableres nye ventilationsanlæg.

Ved tilgængelighedsboligerne anlægges nye belægninger i for- og baghaven. I forbindelse med renoveringen udskiftes alle fjernvarmeledninger med nye, grundet krævet vedligeholdelse. 

  

C&W forestår byggeledelsen, arbejdsmiljøkoordineringen, samt fagtilsyn af hovedentreprisen.

Fakta

Reference: Almene boliger

Adresse: afd. 78-51, Vesterparken, Ringe

Bygherre: Boligselskabet BSB Ringe

Forretningsfører: Domea

Omfang: 54 boliger - 4.548 m2

Udførelse: 14.10.2019 - 14.10.2021

Anlægssum: kr. 37,7 mio. excl. moms

Ydelse: Arkitektrådgivning, byggeledelse samt arbejdsmiljøkoordinator

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S (Totalrådgiver, ingeniørrådgivning samt landskabsarkitekt)

Entreprise: Hovedentreprise

C & W Arkitekter A/S   |   ​CVR: 36018445   |   Kullinggade 31E, 2. sal., 5700 Svendborg   |   Tlf.: 62 21 47 20 ​  |   E-mail: cw@cw-arkitekter.dk   |   FØLG OS PÅ LINKEDIN