TOFTEMARKEN | SVENDBORG​

​Renovering af 250 boliger med nyindretninger af halvdelen, udskiftning af tagene samt byggeri af nyt fælleshus, der er fælles for afd. 7502 og naboafdelingen 7504 Jægermarken. 

Ved alle lejligheder udskiftes installationerne, køkkener, badeværelser samt ny ventilation. 

Indretning af tilgængelighedsboliger med elevator. 

Indretning af sammenlægningsboliger. 

Mindre renovering af 112 boliger som moderniseres med nyt køkken og badeværelse.

Fakta

Reference: Almene boliger 

Adresse: Toftemarken, Svendborg 

Bygherre: BSB Svendborg afd. 7502 

Kontaktperson: Hans Sørensen 22 43 92 21, hsr@domea.dk 

Bygherrerådgiver: Domea 

Omfang: 250 boliger - 19.411 m2 

Fælleshus: 330 m2 

Udførelse: 31.07.2017 - 18.06.2019 

Anlægssum: kr. 220 mio. incl. moms 

Honorar: kr. 4 mio. incl. moms 

Ydelse: Alle arkitektarbejder, projektledelse og bygherrekontakt under udførelsen og byggeledelsen incl. sikkerhedskoordinering for bygherren 

Arbejdsmiljøkoordinering 

Totalrådgivning: Rambøll Danmark A/S 

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S 

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S 

Entreprise: Hovedentreprise 

Entreprenør: Hansson & Knudsen A/S 

Udbudsform: EU udbud med prækvalifikation 

Støtte: Landsbyggefonden 

Sags nr.: 15125​

C & W Arkitekter A/S   |   ​CVR: 36018445   |   Kullinggade 31E, 2. sal., 5700 Svendborg   |   Tlf.: 62 21 47 20 ​  |   E-mail: cw@cw-arkitekter.dk