Skt Klemensparken AFD. 6  |  Odense

Bebyggelsen i Skt. Klemensparken er opført i ca. 1977 og den er karakteriseret ved at 142 af lejlighederne er opført som rækkehuse i 2/3 etager med interne forskudte niveauer, og 96 gårdhuse i 1-plan. Facaden er opmuret i røde mursten og med rød/brune tagplader. Både rækkehusene og gårdhusene er planmæssigt udført i lige række og smalle interne stier mellem lejlighederne. Imellem og omkring lejlighederne er der både mindre og store grønne arealer.

Bebyggelsen fastholder i store træk fremadrettet sin ydre fremtoning og etagearealet ændres ikke ifm. renoveringen.

Til rækkehusene bliver de lavere liggende haver ryddet helt og erstattet med helt nye flisebelægninger, græsplæne og ligusterhække. Den øvrige beplantning berøres ikke, med undtagelse af enkelte retableringsarbejder.

Fakta

​Reference: Almene boliger - Renovering

Adresse: Østerdalen 1-11, 8-20 & 13-19 - Odense S

                  Vesterdalen 9-19 & 18-30 - Odense S

Bygherre: Arbejdernes Boligforening Odense

Omfang: 238 lejligheder

Udførelse: 13.06.2022 - 07.01.2025

Anlægssum: kr. 241 mio. incl. moms

Ydelse: Delt rådgivning

Arkitekt og byggeledelse: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll A/S

Entreprise: Fagentrepriser

Sags nr. 21008​

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20