Parkvej afd. 5 | Odense

Arkitektur:

Parkvej er en tidstypisk bebyggelse der er opført i 1955. Den er karakteristisk med sine forskudte planer som afspejler sig i facaden med de pudsede hvide bånd, og i den karakteristiske tagkonstruktion, som følger planernes forskydning. Bebyggelsen er bygget op omkring et snoet vejforløb med 6 blokke placeret på begge sider af vejen, Blokkene ligger med god afstand imellem sig hvilket, sammen med den ret åbne beplantning, giver en parklignende karakter over bebyggelsen. Bebyggelsens hovedstruktur fastholdes fremadrettet og etagearealet fastholdes, idet der dog er en lille forøgelse som følge af efterisolering af facaderne.

Landskabet:

Opgraderes med flere nye stiforbindelser, ny legeplads, boldbane og grillpladser til alle blokkene. Grillpladserne afskærmes med bøgehække og flisebelægges, og der opsættes borde og bænke. Der etableres tørremulighed i cirkulære tørrestativer der omkranses af bøgehække. Imellem disse aktivitetspladser etableres enkelte lave træer og bede til blomster, buske og græsser. Med disse tiltag, bevares Parkvejs karakter som en bebyggelse beliggende i parklignende omgivelser. 

Renovering af blokkene:

  • Den eksisterende tagkonstruktion bevares, men tagbeklædningen skiftes til nye bølgeeternitplader som de eksisterende - men i sort farve.
  • Facaderne efterisoleres med 200 mm isolering og der opsættes skærmtegl som ny facade.
  • Ved terrasser og altan etableres åbning med ny terrassedør.
  • Ved hovedindgangene isættes nye døre og der monteres nye porttelefoner i alle trappeopgange.
  • Der monteres nye altaner til alle lejligheder, således, at alle lejligheder har én altan.
  • Adgangsforholdene forbedres, således at alle døre i blok B til trapperummene udføres med niveaufri adgang, og der udføres niveaufri adgang til alle terrasser i stueplan og til alle altaner i lejlighederne.
    ​     

Lejlighedernes indretning:​

  • I blok A er boliger, på nær en i stueplan, indrettet som 1-3 værelses lejligheder. Der er etableret mere plads i entréen. Køkkenet åbnes imod stuen og alle boliger får nye badeværelser på 5 m2 , og alle boliger får nye køkkener.
  • I blok B indrettes halvdelen af boligerne som 3 rums boliger og den anden halvdel som 2 rums boliger - fuld tilgængelige boliger med elevator. Der er etableret mere plads i entréen. Køkkenet åbnes imod stuen og alle boliger får nye badeværelser på 5 m2 , og alle boliger får nye køkkener.

​Fakta:​

Reference: Almene boliger - Renovering 

Adresse: Parkvej 1-7 og 2-4, Odense, 5260 Odense S 

Bygherre: Boligforeningen Kristiansdal 

Bygherrerådgiv: Kuben Management A/S 

Omfang: 72 lejligheder - 1.869 m2 incl. fælleshus 

Udførelse 19.02.2021 - 24.06.2022 

Anlægssum: kr. 76 mio. incl. moms 

Ydelse: Delt rådgivning 

Arkitekt og byggeledelse: C & W Arkitekter A/S 

Ingeniør: Henneby Nielsen, Rådg. Ingeniører A/S 

Entreprise: Fagentrepriser 

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20