Korsløkken afd. 34, 35 og 37 | Odense

Renovering med nye køkkener, badeværelser, adgangsforhold med elevator, karnapper, tilbygninger, altaner og nye lejlighedsdisponeringer. Arbejdsmiljøkoordinering Totalrenovering af tre afdelinger gennemført over fire etaper, hvor de seneste tre gennemføres i fagentrepriser. Alle boliger totalrenoveres med nye installationer, elevatorer og altaner eller terrasser til alle lejemål, og fuldstændig fornyelse af alle udearealer. C&W forestår byggeledelsen, sikkerhedskoordineringen, fagtilsyn ved alle 18 fagentrepriser, hvor man pt. har afleveret en etape med 166 boliger, og er ca. 50% fremme med anden etape 332 boliger, mens den sidst pt. 144 boliger er i udbud.

Sikkerhedskoordineringen er gennemført af to byggeledere, og en overordnet projektleder, hvor man ud over selve entrepriserne har en stor rolle med koordinering af samspillet med beboerne, da man indenfor hver måned ca. modtaget en tom opgang, og afleverer en nyrenoveret til indflytning, med de afledte praktiske tiltag, som skal gennemføres for tilpasning af byggepladsen og arbejdsområdet.

Særlige tiltag med sociale klausuler og LEAN

C&W har siden 2012 haft stor erfaring med samarbejdet omkring sociale klausuler på byggerierne i form af understøtning i brugen af lokal arbejdskraft i boligområderne, for beboerne med en udfordret eller ingen kendskab til arbejdsmarkedet. Siden 2016 har vi tilegnet os ekstra erfaring i samarbejdet med Byg Til Vækst, hvor man har siddet i styregruppen for en øget fokus på brancheskift og formidling af praktikophold i byggebranchen på vegne af alle de fynske kommuner, hvor vi som byggeledelse selv aktiv har deltaget i at være tovholder på praktikforløb med mange personer med vidt forskellige udgangspunkter, hvor hovedformålet udelukkende var, at få dem videre i et job hos en entreprenør på byggeriet eller tilsvarende et andet sted på Fyn.

C&W har på Korsløkken gennemført locations baseret tidsstyring af fagentrepriser med en samlet håndværkersum på kr. 330 mio. og 18 entrepriser, hvor man har understøttet tidsplanerne med ugentlig tavle-/sjakmøder med håndværkerne, hvor Byg Til Vækst Lean har været fødselshjælper til understøtning af tiltaget, se i øvrigt nærmere på www.btvlean.dk.

​Fak​ta​

Bygherre:​ Fyns Almennyttige Boligselskab

Adresse: Korsløkken afd. 34, 35 og 37, Odense

Omfang: 1.156 lejligheder - 88.536 m2

Udførelse: 2012 - 2020

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Totalrådgiver: Rambøll Danmark A/S (Ingeniørrådgivning, samt landskabsarkitektur)

Entreprise: Hovedentreprise for afd. 37 og 18 fagentrepriser i to etaper for afd. 34 og en etape for afd. 35

Se video

Modtager af miljødiplom 2020 grøn
Miljødiplom for Korsløkken

C & W ARKITEKTER A/S

CVR​: 36018445

​KULLINGGADE 31E, 2. SAL, 

5700 SVENDBORG

Klik her for rutevejledning

​SIVLANDVÆNGET 29, 

5260 ODENSE S

Klik her for rutevejledning

TELEFON:

​​62 21 47 20