Grøntoften

Bebyggelse

Bebyggelsen består af 103 boliger opført i 1974-1980 fordelt på 4 delområder, hvor hver delområde har sin egen bygningstype og renoveringsomfanget har været varierende og planlagt nøje efter behov, førregistreringer og dialogen med LandsByggeFonden.

Område 1 er en blokbebyggelse som er totalrenoveret med nye plandisponeringer med tilgængelighed i stueplan, og alle installationer, køkken og bad samt overfladerne er udskiftet. Udearealerne er omdisponeret markant for at opnå tilgængelig adgang,  således  der er skabt beboeradgang til terrasse for boligerne i stueplan.

Område 2 og 3 er række- og klyngehuse i 1,5 plan, hvor der er gennemført en delvis renovering med nye installationer, bad og køkken samt udskiftning af tag.

Område 4 er gårdhuse i et plan som er totalrenoveret med nye plandisponeringer og total renovering af alt inkl. helt nye anlægsarbejde. Grundet det omfattende omfang, er alle husene blivet energirenoveret, og opfylder gældende regler herfor.

​​

Fakta​

Reference: Almene boliger - Renovering af afd. 12

Adresse: Grøntoften 1-81, Langeskov

Bygherre: Arbejdernes Boligforening Odense

Kontaktpersoner: Glenn Jensen, gj@abodense.dk

                                   Jacob Fog, jaf@abodense.dk

Omfang: 103 boliger til 98 boliger, fordelt på 4 områder

Udførelse: Marts 2022 - November 2023

Anlægssum: Kr. 104 mio. incl. moms

Ingeniør og Totalrådgiver: Rambøll Danmark A/S

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ydelse: Projektering, byggeledelse, sikkerhedskoordinering og fagtilsyn

Entreprise: Fagentreprise

Udbudsform: EU udbud

Sags nr. 15093​

C & W Arkitekter A/S   |   ​CVR: 36018445   |   Kullinggade 31E, 2. sal., 5700 Svendborg   |  SIVLANDVÆNGET 29,  5260 ODENSE S  | Tlf.: 62 21 47 20 ​  |   E-mail: cw@cw-arkitekter.dk   |   FØLG OS PÅ LINKEDIN