​Langebakke og Byskoven | Svendborg

Langebakke

2-plans bebyggelse med 34 små almene boliger opført i fire sammenhængende bygningskroppe.

Byskoven

2-plans bebyggelse med 20 små almene boliger opført i fire sammenhængende bygningskroppe.

    

​Husene opføres med randfundamenter på bæredygtig jord, med elementer i bagmur, skalmur af tegl, med parallelspær og tagpaptage.

​Fakta

Reference: Almene boliger

Adresse:  Byskoven, 5700 Svendborg

Langebakke, 5700 Svendborg

Bygherre: Svendborg Andels-Boligforening

Ydelse: Totalrådgivning

Arkitekt: C & W Arkitekter A/S

Ingeniør: Rambøll Danmark A/S

Entreprise: Hovedentrepriser

Entreprenør: Amstrup & Baggesen Entreprise A/S

C & W Arkitekter A/S   |   ​CVR: 36018445   |   Kullinggade 31E, 2. sal., 5700 Svendborg   |   Tlf.: 62 21 47 20 ​  |   E-mail: cw@cw-arkitekter.dk