C & W Arkitekter

Referencer

Hos C & W Arkitekter a/s udfører vi restaurering og renovering af kirker. Landet er rigt på ældre og smukke bygningsværker med en lang historie og en helt unik byggestil og kulturværdig. Især de danske kirker er af sin helt egen type med en byggestil uden lige, hvorfor det er vigtigt, at disse bliver behandlet og renoveret med stor respekt for tidligere anvendte byggetraditioner og -teknikker.

 

Renovering og restaurering af kirker kræver flere års erfarning.

Kirker er ofte mere komplekse end andre bygninger, da der er tale om et helt specielt bygningsværk. Der kræves et indgående kendskab til materialer, fugtforhold m.v. ligesom det er vigtigt at tage hensyn til både de fysiske konstruktionsmetoder og de smukke æstetiske forhold.

 

Med vores mangeårige erfaring har vi ekspertise i restaurering og renovering af kirker, og vi gør os umage gennem processen og udfører et arbejde af høj kvalitet.

 

Referencer - Kirker

Referencer - Præstegårde m.v.

Referencer - Restaurering

    

Otterup Kirke
Indvendig istandsættelse
Ny klokkestabel i Nyborg
Ørbæk Kirke
Indvendig istandsættelse
Stenløse Kirke
Indvendig istandsættelse
Stenløse Kirke
Nyt trappe- og rampeanlæg
Kværndrup Kirke
Indvendig istandsættelse og nyt orgel
Vor Frue Kirke, Svendborg
Indvendig istandsættelse
Vor Frue Kirke, Svendborg
Indvendig istandsættelse
Sørup Kirke
Indvendig istandsættelse
Sørup Kirke
Indvendig istandsættelse
Kerteminde Kirke
Indvendig totalrenovering
Aastrup Kirke
Ændring af ankomstforhold
Aastrup Kirke
Ændring af ankomstforhold
Landet Kirke
Ændring af ankomstforhold
Tryggelev Kirke
Indvendig istandsættelse
Middelfart Kirke
Tagomlægning
Brahetrolleborg Kirke
Omlægning af tagflader
Hellerup Kirke
Indvendig istandsættelse
Herrested Kirke
Indvendig istandsættelse
Ryslinge Sognekirke
Indvendig istandsættelse
Skårup Kirke
Indvendig istandsættelse
Turup Kirke
Indvendig istandsættelse
Rudkøbing Præstegård
Istandsættelse
Rudkøbing Gl. Rådhus
Istandsættelse
Keldsnor Fyr, Langeland
Tranekær Slotsmølle
Svendborg Kommune - Byrådssal
Fjellebro Hovedbygning
Grubbe Mølle, Fåborg
Hospitalsbygning ved Revninge Kirke
Svendborg Teater
Gymnastikhøjskolen i Ollerup - Svømmehal
Tåsinge Forsamlingshus