C & W Arkitekter

Restaurering og renovering af fredede og bevaringsværdige bygninger

At arbejde med fredede og bevaringsværdige bygninger eller fredede og bevaringsværdige miljøer kræver stor forståelse og indlevelse i den konkrete sag eller bygning, der arbejdes med.

 

C & W arkitekter a/s besidder en mangeårig erfaring i dette arbejde, der varetages af tegnestuens erfarne restaureringsarkitekter. Restaureringsarkitektens for-nemmeste opgave er, gennem en ydmyg og analytisk tilgang, at danne sig et overblik over opgavens kompleksitet og formål. Gennem grundige registreringer og analyser at lære bygningen eller miljøet at kende som udgangspunkt for den videre bearbejdning.

 

Tegnestuen har ud over restaurering og renovering med fredede og bevaringsværdige bygninger, beskæftiget sig med adskillelige præstegårde og kirker i det fynske/sydfynske område. Opgaverne spænder vidt fra større istandsættelser til projektering af enkelte detaljer. Alle delfaser i den arbejdsproces skal tages med seriøsitet og alvor. Det er bearbejdningen af de enkelte detaljer der tilsammen medfører et tilstedsstillende restaurerings-projekt.


Kontakt os og hør mere om hvordan vi kan hjælpe med renovering af fredet og bevaringsværdige bygninger.

 

   

 

                  

Martin B. Jonø
Restaureringsarkitekt M.A.A.

Projektleder

Fredede og bevaringsværdige bygninger
63 21 76 31 - 22 59 44 20

mbj@cw-arkitekter.dk

Bendt Longmose Jakobsen
Arkitekt M.A.A.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

63 21 76 27 - 40 17 39 30

          

blj@cw-arkitekter.dk

Frands Leth-Espensen

Arkitekt M.A.A.

Fredede og bevaringsværdige bygninger

63 21 76 29

           

fle@cw-arkitekter.dk