C & W Arkitekter

Rådgivningsprocessen      

På de første møder fødes dialogen mellem bygherre og arkitekt, som fører til skabelsen af de nye rammer, der dækker bygherrens behov.

 

Bygherren vejledes og rådgives gennem byggeriets mange faser fra den tidlige skitsering, over den mere detaljerede projektering til udførelsen.


Rådgivningen tager udgangspunkt i den fysiske udformning af byggeriet, hvor også faktorer som økonomi- og tidsstyring er væsentlige elementer i de store beslutninger der kræves af bygherren gennem forløbet.

 

Rådgivningen suppleres med nødvendige eksterne eksperter, ingeniører, landinspektører og andre af byggeriets teknikere, som ofte tilknyttes kunstnere vedrørende farvesætning, kunstudsmykning m.v.

 

Bygherrerådgivning       

Bygherrerådgiverens overordnede opgave er at varetage bygherrens interesser gennem hele forløbet fra idé til ibrugtagning.


Ved at sikre et kvalificeret samarbejde mellem de involverede parter kan det færdige byggeri leve op til bygherrens forventninger.


Med den nødvendige specialviden og erfaring føres bygherren gennem processen - i en verden med nye krav og udfordringer til udbud og samarbejdsformer.