C & W Arkitekter

Kreativ værdiforøgelse

Gennem kreativ bearbejdning skabes værdiforøgelse ikke kun for bygherren, men også for nærområdet og samfundet.


Det kan være en jomfruelig jord eller en eksisterende utidssvarende bebyggelse. Med kreative øjne vurderes og undersøges muligheder via en positiv dialog med bygherre, naboer og myndigheder.

 

Processen ender ofte i nye anvendelsesmuligheder og udformning af nye lokalplaner i samarbejde med kommunen.

 

 

 

Rådgivning i driftsfasen            

Når byggefasen er afsluttet og bygningen tages i brug opstår behov for en systematisk tilgang vedrørende drift og vedligehold.


DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSESPLANER
I driftsfasen ydes rådgivning med systematisk registrering samt udarbejdelse af detaljerede planer for drift og vedligehold af ejendommen med beskrivelse af nødvendige arbejder samt de hermed forbundne udgifter.

 

HELHEDSPLANER
Udarbejdelse af helhedsplaner for enkelte institutioner og virksomheder eller for en samlet gruppe af institutioner/bygninger giver et godt og kvalificeret udgangspunkt for beslutning om såvel den kortsigtede som den langsigtede investering.