C & W Arkitekter

Handlingsplan - Slots- og Kulturstyrelsen

  

  

   

   

  

I forbindelse med at Kulturstyrelsen gennemfører fredningsgennemgange af landets ca. 9000 fredede bygninger – tilbyder de samtidig ejerne, at få udført en fuldt finansieret handlingsplan.

     

En handlingsplan er - kort beskrevet - en restaureringsfaglig gennemgang af ejendommen og en prissætning af eventuelle bygningsarbejder, der bør udføres for at holde fredningsværdierne.

     

C & W Arkitekter A/S tilbyder at være rådgiver for udarbejdelsen af handlingsplanen. Vi har mere end 30 års restaureringserfaring og har udarbejdet flere handlingsplaner her på Fyn.

     

En ansøgning skal udfyldes af bygherre på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.